لوگوی مایکروسافت EDGE به گذشته اشاره می کند!

تصویر حرف کوچک “e” که با یک هاله نور محاصره شده در رابط کاربری هر کامپیوتری قابل تشخیص است و چقدر هم آشناست! ایکون اینترنت اکسپلورر بیشتر از آن که معروف باشد بد نام است. هر کسی می داند که این آیکون به چه چیزی اشاره دارد ولی هیچ کس دوست ندارد به سمت آن برود.

microsoft edge2

مایکروسافت در ماموریتی که برای تصحیح اشتباهات مرورگر اینترنتی خود دارد ،همه چیز ها را بهتر از  اینترنت اکسپلورر ساخته است و در ویندوز ۱۰ حتی اسم آن را به عنوان  Microsoft Edge تغییر داده. اما فقط تغییر نام نیست بلکه ایکون این مرورگر نیز تغییر کرده  ، ولی هنوز با حرف کوچک  “e” با هاله ای از نور !این تغییرات از مایکروسافت Edge یک مرورگر  برای آینده می سازد که حاظر هست درب های گذشته را ببندد و به سمت جلو حرکت کند

منبع:Theverge