احتمال حضور پیچ دیجیتالی در محصولات بعدی اپل

پیچ تنظیم دیجیتالی اپل

یکی از ویژگی‌های ساعت هوشمند اپل پیچ تنظیم دیجیتالی آن است.قبل از آنکه صفحه لمسی ساعت‌های اپل برای تعامل با آن استفاده کنید، پیچ دیجیتالی آن یکی از راه‌های تعامل با ساعت را برای کاربران فراهم می‌کند. اما آیا پیچ تنظیم دیجیتال می‌تواند به سایر محصولات اپل راه پیدا کند؟

با توجه به ثبت اختراع جدیدی که توسط اپل ثبت شده است، به نظر می‌رسد که اپل به دنبال آوردن پیچ تنظیم به دستگاه‌های ای او اس (iOS) است. با کمک به این ایده می‌توان صفحه نمایش را با خالی کردن دکمه‌های اضافی به یک صفحه نمایش بدون لبه تبدیل کرد. پس می‌توان این پیچ دیجیتال را یکی از راه‌های تعامل کاربران با دستگاه‌های هوشمند خود دانست.

پیچ تنظیم دیجیتالی اپلشایعاتی نیز منتشر شده بود که خبر از حرکت اپل به سمت ساخت گوشی‌های آیفون بدون لبه، در سال 2017 می‌دهد. گرچه در این شایعات هیچ صحبتی از پیچ دیجیتالی نشده است. به هرحال اپل با ثبت حق اختراع این پیچ دیجیتالی به دنبال محافظت از حق مالکیت معنوی آن است.