دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

درک صدای خفاش ها با یادگیری ماشینی

درک صدای خفاش ها با یادگیری ماشینی

درک صدای خفاش ها با یادگیری ماشینی

محققان با طراحی یک ماشین موفق به درک صدای خفاش‌ها شدند

دانستی‌ها

بررسی محصولات