دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

محققان با طراحی یک ماشین موفق به درک صدای خفاش‌ها شدند

درک صدای خفاش ها با یادگیری ماشینی

محققان با طراحی یک ماشین موفق به درک صدای خفاش‌ها شدند

درک صدای خفاش ها با یادگیری ماشینی

دانستی‌ها

بررسی محصولات