عکس مریخ‌نورد کنجکاوی از خودش در مریخ

curiosity belly selfie

بهتر است که از زاویه‌های پایین از خودتان عکس نگیرید چون ممکن است چیزهایی مانند سوراخ‌های بزرگ بینی، غبغب یا گونه‌های چاق را در عکس مشاهده کنید. همه این‌ها درست است اما اگر مریخ‌نورد کنجکاوی باشید مجبور نیستید که این‌ها را رعایت کنید چون از هر زاویه‌ای که از خودتان عکس بگیرید، حتی اگر شکم‌تان معلوم باشد، زیبا به نظر خواهید آمد. این عکس اولین عکس این کاوشگر از خودش نیست اما اولین عکسی است که در آن دوربین پایین‌تر از بدن Curiosity‌ قرار گرفته است. این عکس ترکیبی از 92 عکسی است که در تاریخ 5 آگوست توسط (Mars Hand Lens Imager (MAHLI از این کاوشگر گرفته شد.

MAHLI روی دست رباتیک مریخ‌نورد کنجکاوی متصل شده است که به خاطر جایگذاری هوشمندانه آن از عکس نهایی حذف شده است. این عکس‌ها زمانی گرفته شدند که این دست برای دریل کردن به داخل یک سنگ مریخی به نام «Buckskin» پایین رفته بود. می‌توانید عکسی از زاویه‌ای پهن‌تر را در زیر ببینید. قسمت‌های خاکستری، قسمتی از پودر‌های سنگی هستند که این کاوشگر برای آزمایش جمع کرده است.

curiosity belly selfie wide

engadget