تکنولوژی پردازش تصویر مایکروسافت می تواند شما را در جمعیت تشخیص دهد!

در حال حاضر مایکروسافت اثبات کرده است که تکنولوژی بینایی که توسعه داده چطور می تواند بهتر از انسان اشیا را در تشخیص دهد. اما مایکروسافت به این تکنولوژی قانع نشده است و سیستمی را توسعه داده است که توانایی تشخیص نوع عناصر در تصویر را دارد.برای مثال با استفاده از این تکنولوژی به راحتی می توان نوع جنسیت فرد را درون جمعیتی انبوه تشخیص داد.قطعا در آینده این سیستم با دستیار صوتی مایکروسافت (کرتانا) ادغام خواهد شد و با استفاده از آن کرتانا قادر خواهد بود جهان اطراف خود را شناسایی کند.

منبع:engadget