دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

windows-update-services

چگونه به‌روز رسانی ویندوز ۱۰ را خاموش کنیم
turn-off-disable-windows-10-update
services-msc-windows-10

دانستی‌ها

بررسی محصولات