ربات‌ها به زودی پنجاه درصد مشاغل را تصاحب خواهند کرد

ربات ها

تصاحب این کره خاکی توسط ربات‌ها ممکن است قضیه ای دراماتیک باشد. البته آنها این کره را نابود نخواهند کرد اما رفته رفته تمام این کره را اشغال خواهند نمود.

اندی هالدین اقتصاددان ارشد بین المللی در این رابطه می‌گوید :”  که مطمئناً با اشتیاقی که انسان به پیشرفت این ربات‌های آهنی نشان داده است در آینده می‌تواند ۵۰% کارها و مشاغل را از همین انسان تصاحب نماید. ”

به نظر می رسد تکنولوژی در سریع ترین حالت ممکن درحال رشد و تکامل است و شاید خیلی دیدن داستان فیلم هایی مانند I Am Robot در زندگی واقعیمان دور نباشد.
ماشین ها و یا ربات ها دیگر امروز به عنوان یک خدمتگذار برای انسان‌ها محسوب نمی‌شوند بلکه این ربات ها همواره قدرت تفکر دارند ، خلاق هستند و حتی با خالق خود یعنی انسان، به رقابت می پردازند.

اندی هالدین در گفتگو با شبکه سی ان ان همچنین ادامه داد : ” این ربات ها نسبت به گذشته تفاوت های بسیاری کرده اند و برخلاف گذشته آنها پتانسیل این را دارند که جایگزین مغز و همچنین قوای بدنی انسان‌‌ها شوند . ”

بنابر مطالعه دانشگاه آکسفورد بر روی این قضیه ، ممکن است با این روند در آینده شغل هایی مانند افسران پرداخت وام، مشاوران، فروشندگان، رانندگان(خودرو بدون راننده گوگل)، نیروهای امنیتی، روزنامه نگاری، آشپزی و … که به خودیه خود چیزی حدود ۵۰% مشاغل هستند توسط ربات‌ها تصاحب شوند. به خصوص روزنامه نگاری و رانندگی که در شرف این اتفاق تا کمتر از ۱۰ سال آینده خواهند بود.

همانطور که می‌دانید خودروهای بدون راننده گوگل به گفته این کمپانی کمتر از ۵ سال دیگر عرضه عمومی خواهند شد و این بدان معناست که شغلی نظیر رانندگی شاید تا کمتر از ۲۰سال دیگر وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توان گفت با وجود ماشین‌های تبدیل گفتار به نوشتار نیز تا چندین سال آینده مشاغل نوشتاری مانند روزنامه نگاری به خطر خواهند افتاد.

البته در پایان هالدین به این نکته اشاره می‌کند که هنوز نگرانی شدیدی برای انسان‌ها وجود نخواهد داشت چرا که تمامی این اتفاقات در سالیان آینده رخ خواهد داد و مطمئناً شغل‌های جدیدی نیز در آینده برای انسان‌ها به وجود خواهد آمد تا جایگزین شغل‌های از دست داده شوند.