دانشمندان قسمتی از مغز که هوشیاری به آن مربوط است را پیدا کردند

دانشمندان قسمتی از مغز که هوشیاری به آن مربوط است را پیدا کردند
دانشمندان قسمتی از مغز که هوشیاری به آن مربوط است را پیدا کردند

شما در حال خواندن این مطلب هستید. بله، چشم های شما تصاویر ورودی را به محرک های الکتریکی تبدیل می کنند، این محرک ها توسط اعصاب نوری به قشر بینایی می رسند و در نهایت به عنوان افکاری منسجم در مغز شما شکل می گیرند. اما خود شما (آگاهی فعال و همیشگی ای که شخصیت شما را شکل می دهد) است که این مطلب را می خواند. و حالا گروهی از دانشمندان دانشگاه هاروارد ادعا می کنند که این روند را رمزگشایی کرده اند.

هوشیاری به طور سنتی با دو شاخص تعریف شده است: انگیختگی و آگاهی. از مدت ها قبل انگیختگی را به ساقه ی مغز مربوط می دانستند، قسمتی از مغز که فعالیت های اولیه ما مثل نفس کشیدن و خواب و بیداری را کنترل می کند. از سوی دیگر قسمتی از مغز که آگاهی به آن مربوط می شد هنوز کشف نشده بود. اما با این تحقیقات جدید اینطور به نظر می رسد که آگاهی نیز به ساقه ی مغز مربوط است.

پژوهشگران دانشگاه هاروارد 36 بیمار که دارای ضایعات مشابه در ساقه ی مغز بودند را مورد آزمایش قرار دادند، 12 نفر از این بیماران در حالت اغما و بیهوشی بودند. این پژوهش به دنبال جواب این سوال بود که چرا 24 نفر از بیماران هوشیار هستند اما سایر افراد با آسیب های مغزی مشابه در حالت اغما به سر می برند. پژوهشگران سریعا تحقیقات خود را معطوف به یک ناحیه از مغز کردند: rostral dorsolateral pontine tegmentum . ده نفر از دوازده بیمار بیهوش، در این ناحیه از مغز دچار آسیب بودند در حالی که فقط یک نفر از بیماران هوشیار در این قسمت دارای ضایعه بود.

قسمت pontine tegmentum در مغز
قسمت pontine tegmentum در مغز

پس احتمالا همین قسمت است که آگاهی به آن مربوط می شود، اما تنها مسئول آن نیست. محققین هاروارد سپس کانکتوم (که نقشه ای جامع از اتصالات نورون ها یا یاخته های عصبی در مغز است) یک فرد سالم را مورد بررسی قرار دادند. این تیم مناطقی از قشر پیشانی را پیدا کرد که به طور مستقیم با rostral dorsolateral pontine tegmentum ارتباط داشتند: یکی در قسمت AI و دیگری در قسمت pACC. نتایج تست اف‌ام‌آرآی 45 شخص سالم نشان داد که این ارتباط در همه وجود دارد.

با تمام اینها سعی نکنید که مثل مارسلوس والاس (شخصیت فیلم پالپ فیکشن) روح انسانها را خارج کنید. نتایج این تحقیقات قبل از قبول شدن باید در مجامع علمی بررسی شوند و روی نمونه آماری با جمعیت بیشتری مورد آزمایش قرار بگیرند. اما به هرحال نتایج این تحقیق بسیار جالب هستند و ممکن است برای درمان افرادی که در کما هستند مورد استفاده واقع شوند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید