آسفالت خد تعمیر شونده

جاده‌های خود تعمیر شونده می‌توانند خودروی شما را هم شارژ کنند

روزهای بی‌پایان کار جاده‌ای و مشکل برد می‌تواند تمام‌شده باشد! چاله‌چوله‌ها به خاطر تکان‌های هنگام رانندگی، استهلاک خودرو و خطرات امنیتی که ایجاد می‌کنند به‌اندازه‌ی کافی بد هستند، اما حتی...