آلودگی

دیجی فکت؛ 10 حقیقت تکان‌دهنده در مورد آلودگی

دیجی فکت؛ 10 حقیقت تکان‌دهنده در مورد آلودگی

به ورود آلاینده‌ها به یک محیط که باعث اختلال و آسیب در آن محیط شود آلودگی گفته می‌شود. آلودگی می‌تواند به شکل مواد شیمایی و یا نور، صدا و...