آمار جنگ جهانی دوم

دیجی فکت؛ 21 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد جنگ جهانی دوم

دیجی فکت؛ 21 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم از سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز و به طور رسمی در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ پایان یافت. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که...