آمار فروش کامپیوتر

آمار فروش کامپیوتر

سال 2015 و رخ دادن بزرگترین افت بازار کامپیوتری در طول تاریخ

دیگر بازار کامپیوتر آن گرمای سال‌های گذشته را ندارد. چند سالی می‌شود که افت فروش کامپیوتر های شخصی روز به روز رو به افزایش است و در سال 2015...