آپدیت به آی او اس 9

آی او اس 9

اپل: آی او اس 9 بر روی نیمی از آی‌دیوایس(ثبت رکوردی تازه برای اهالی کوپرتینو)

چند روزی از انتشار آی او اس 9 توسط اپل می گذرد و اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل خبری مبنی بر آپدیت 20 درصد از دیوایس...