آژانس امنیت ملی آمریکا

آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایمیل‌های شهروندان این کشور را متوقف می‌کند

آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایمیل‌های شهروندان این کشور را متوقف می‌کند

مهم نیست که با استفاده از ایمیل شخصی خود اطلاعات محرمانه و مهم ارسال می‌کنید یا مسائل روزمره را با دوستانتان رد و بدل می‌کنید، این مساله که آژانس...