آیا میدانید

دیجی فکت: 14 دانستنی درباره‌ی قاچاق اعضا

دیجی فکت: 14 دانستنی هولناک درباره‌ی قاچاق اعضا

قاچاق اعضا پدیده است که در بسیاری از کشورها رایج است که البته با افزایش تقاضا از سوی بیماران، این موضوع خیلی هم دور از انتظار نیست. در ادامه...
دیجی فکت:۱۸ دانستنی درباره‌ی تیلور سوییفت

دیجی فکت:۱۸ دانستنی درباره‌ی تیلور سوییفت

تیلور سوییفت یکی از سلبریتی‌های آمریکایی است که در کشور ما هم کم و بیش شناخته شده است. اگر از طرفداران او هستید یا به پیگیری اطلاعات مربوط به...

دیجی فکت: ۱۶ دانستنی درباره‌ی استرس

استرس پاسخ طبیعی بدن انسان به تغییراتی در محیط که نیازمند عمل، عکس العمل یا تطابق ما با شرایط پیش آمده می باشد است. بعضی ها اصولا استرس کم...