آیفون قرمز

اضافه شدن رنگ جدید به خط تولید آیفون

طرفداران اپل می توانند خوشحال باشند، احتمالا رنگ جدیدی به خط تولید آیفون اضافه خواهد شد. بنابر اخبار منتشره از خبرگزاری ژاپنی ماکوتاکارا که یکی از منابع قابل اعتماد در...