آیفون پرو

SATYA NADELLA

آیفون پرو چیست؟ ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت توضیح می دهد

به نظر شما آیفون پرو چیست؟ خوب شاید نسخه ای از آیفون که مانند آیپد کمی بزرگتر شده و نام پرو را به خود گرفته است، باشد! نه، در...