آیفون 6 سی اپل

احتمال معرفی آیفون ۶ سی در اوایل سال ۲۰۱۶

احتمال معرفی آیفون ۶ سی در اوایل سال ۲۰۱۶

همیشه شایعات گوناگونی پیرامون آیفون‌های اپل می‌باشد؛ بعد از انتشار اطلاعات بسیاری از آیفون ۷ و نسخه‌های جدید آن، حال نوبت به آیفون ۶ سی رسیده تا بحث روز...