آینده ویندوز 10 موبایل

حیات ویندوز 10 موبایل ادامه دارد

حیات ویندوز 10 موبایل ادامه دارد

اخیرا مقالات زیادی پیرامون توقف پشتیبانی مایکروسافت از پلتفرم موبایلی خود یعنی ویندوز 10 موبایل در منابع خبری منتشر می شود اما به نظر می رسد چنین مقالاتی تنها...