اتوبوس خودران

اتوبوس خودران مرسدس آینده حمل و نقل عمومی است

اتوبوس خودران مرسدس آینده حمل و نقل عمومی است

مرسدس بنز به تازگی از مفهوم اتوبوس خودران خود رونمایی کرده است و به نظر می‌رسد این وسیله نقلیه، آینده حمل و نقل عمومی را تشکیل می‌دهد. در واقع...