ارسال ویدیو

توییتر

توییتر ضبط و ارسال ویدیو از طریق پیام مستقیم را ممکن ساخت

توییتر به عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی همواره در تلاش بوده تا همگام با رقیبانی نظیر فیسبوک به سمت استفاده آسان تر کاربران گام بردارد. از این رو...