اسلحه ضد پهباد

سلاح دستی جدید برای مقابله با پهپادها

سلاح دستی جدید برای شکار پهپادها

تاکنون سیستم های زیادی برای از کار انداختن پهپادها و ربات های پرنده ساخته شده اما اکثر این سیستم ها یک مشکل اساسی دارند: برای از کار انداختن هواپیماهای بدون...