اسمارت واچ نوکیا

Nokia Moonraker

طرز کار ساعت هوشمند نوکیا که هیچ گاه تولید نشد

از مدت ها پیش خبرهایی راجع به ساعت هوشمند یا همان اسمارت واچ نوکیا به نام Moonraker به گوش می رسید، ولی در نهایت این پروژه نتوانست چراغ سبز...