اسپیس اکس

به زودی اولین موشک قابل بازیافت اسپیس اکس به فضا پرتاپ می‌شود!

به زودی اولین موشک قابل بازیافت اسپیس اکس به فضا پرتاپ می‌شود!

کمپانی اسپیس اکس (Space X) با وجود سابقه کمتر از ناسا تا به امروز توانسته خوب بدرخشد و قدرت خود را در علوم هوا و فضا نشان بدهد. تا...