اسکایپ ترنسلیتر

اسکایپ ترنسلیتر (Skype Translator) به زودی در دسترس عموم قرار‌ خواهد گرفت

اسکایپ ترنسلیتر (Skype Translator) به زودی در دسترس عموم قرار‌ خواهد گرفت

چند سالی است ردموندی‌ها برای توسعه اسکایپ ترنسلیتر (Skype Translator) تلاش بی‌وقفه‌ای را انجام داده‌اند تا اولین کمپانی‌ای باشند که سیستم ترجمه همزمان را با کاربری بالا برای عموم ارائه دهند....