اسک

سلطه ی گوگل بر جستجوهای اینترنتی از این هم بیشتر خواهد شد

سلطه ی گوگل بر جستجوهای اینترنتی از این هم بیشتر خواهد شد

مطمئنا از سلطه ی گوگل در زمینه ی موتورهای جستجو خبر دارید و احتمالا می دانید که در گوشی های موبایل این سرویس حتی از سایت کامپیوتری نیز محبوب...