افزونه AVG برای کروم

افزونه AVG

کشف یک حفره امنیتی در افزونه AVG مرورگر کروم

کاربران وب همواره این نکته را بایستی مورد توجه قرار دهند که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات امنیتی، همیشه نیز در این امر موفق نبوده و بعضاً دچار اشکالاتی نیز می‌شوند،...