انتقال اطلاعات از بلک بری به اندروید

گوشی اندرویدی بلک بری Priv

انتقال اطلاعات از گوشی های بلک بری به گوشی اندرویدی پرایو ممکن شد

اگر از طرفداران و کاربران بلک بری بوده و یا هستید و برای خرید بلک بری پرایو به دلیل حراس از مهاجرت به اندروید تردید دارید، کمپانی مذکور راه...