انیشتن

دیجی فکت: ۲۱ دانستنی درباره‌ی انیشتن

همه ی ما با آلبرت انیشتن و یک سری از نظریاتش، مخصوصا نظریه ی نسبیت آشنایی داریم. نابغه ای آلمانی که در سال ۱۸۷۹ به دنیا آمد و در...