اپلیکیشن تاکسی یاب

کارپینو

کارپینو به عنوان اولین اپلیکیشن مجوزدار درخواست تاکسی رونمایی شد

 امروزه دیگر مردم با دسترسی به محیط های مجازی هر روز خواهان نوآوری و تحولی جدید در زندگی روزمره خود هستند، محصولاتی جدید و اپلیکیشن هایی به روز که...