چه مقدار کالری در عکس خوراکی من وجود دارد؟

محاسبه کالری موجود در غذا با گرفتن یک عکس ساده!

محاسبه کالری موجود در غذا همیشه یکی از چالش‌های بزرگ برای ورزشکاران و اشخاص دارای رژیم غذایی است.  Ava یک استارت اپ واقع در بوستون است که نرم افزار...