اپلیکیشن های هولولنز

برای هولولنز ایده‌ای دارید؟ مایکروسافت آن را به حقیقت تبدیل می کنند!

برای هولولنز ایده‌ای دارید؟ مایکروسافت آن را به حقیقت تبدیل خواهد کرد!

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که از هولولنز مایکروسافت چه استفاده‌‌ای می‌توان کرد و یا ایده‌ای برای آن به فکر شما خطور کرده است؟ خوب...