اپلیکیشن هنگ اوت

گوگل اپلیکیشن هنگ اوت را به دو بخش مکالمات رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌کند!

گوگل اپلیکیشن هنگ اوت را به دو بخش مکالمات رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌کند!

گاهی اوقات بسیاری از ما احتیاج داریم تا مکالمات و تماس‌های خود را به دو دسته کاری و خانوادگی تقسیم کنیم و حتی برای هر دسته محدودیت‌های خاص خود...