اپلیکیشن Move to iOS

Move to iOS

اپلیکیشن تازه وارد ‘Move to iOS’ اپل مورد خشم کاربران اندروید قرار گرفت!

در ادامه عشق و نفرت کاربران به اندروید و آی او اس، به نظر می رسد تنها اپلیکیشن اندرویدی اپل، به نام 'Move to iOS' مورد خشم اندرویدی ها قرار گرفته است. اگر...