اپلیکیشن Swift Playgrounds

اپلیکیشن Swift Playgrounds اپل

اپل با اپلیکیشن Swift Playgrounds کد نویسی را به فرزندان شما آموزش می‌دهد

سوئیفت یک زبان برنامه نویسی متن باز است که اپل چند سال پیش از آن رونمایی کرد. این زبان مشابه با سایر زبان‌های دیگر به توسعه دهندگان این امکان...