اپلیکیشن waze

اپلیکیشنی برای جلوگیری از فوت کودکان

ویژگی جدید اپلیکیشن Waze برای جلوگیری از مرگ کودکان

بعد از یک مدت خاص، اضافه کردن یک ویژگی جدید و مفید برای کاربران در اپلیکیشن‌ها، به عنوان یک به‌روزرسانی به کاری زمان‌بر و مشکل  تبدیل می‌شود. و یا...