اینترنت بالون گوگل چیست

اینترنت بالونی گوگل

آزمایش اینترنت بالونی گوگل در هند

همواره غول دنیای تکنولوژی ، گوگل در تلاش بوده است تا تغییراتی در زمینه ارائه اینترنت محیا کند . راهی که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر هزینه ها هم...