بافت لمسی

مایکروسافت دو نوع فناوری لمسی برای واقعیت مجازی در نظر گرفته است

مایکروسافت دو نوع فناوری لمسی برای واقعیت مجازی در نظر گرفته است

واقعیت مجازی یکی از همه جانبه ترین تکنولوژی‌های امروزی است، تا جاییکه این توهم درهم شکسته زمانیکه به صورت غریزی چیزی را لمس می‌کنیم با یک پاسخ همه جانبه...