بالن اینترنتی

راه‌اندازی اینترنت بالنی در مرز مهران برای خدمات‌دهی به زائران

راه‌اندازی اینترنت بالنی در مرز مهران برای خدمات‌دهی به زائران!

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: فناوری اینترنت بالنی توسط پژوهشگاه فضایی ایران در مرز مهران، برای ارائه خدمت اینترنت بدون سیم به زائران اربعین حسینی راه‌اندازی شد. دکتر حسن حدادپور،...
بالن اینترنت گوگل

پروژه بالن های اینترنت گوگل یک طرح دزدی است!

پروژه گوگل به نام Loon قرار است دسترسی به اینترنت، به‌وسیله یک بالن بزرگ شناور در هوا را برای کل جهان ممکن کند. این ایده به نظر خیلی بکر...