باهوش ترین کانادایی

باهوش ترین کانادایی برای بلک بری کار خواهد کرد

باهوش ترین کانادایی برای بلک بری کار خواهد کرد

شاید کمپانی بلک بری در دنیای گوشی های هوشمند دیگر مانند گذشته وضعیت درخشانی نداشته باشد ولی هنوز می تواند افراد نخبه و خاص را به خود جلب کند....