باگ برنامه swiftkey

غیرفعال شدن سرویس ابری SwiftKey

SwiftKey سرویس ابری خود را به علت نشت اطلاعات کاربران، متوقف کرد

هفته گذشته کاربران اندروید متوجه یک مشکل در استفاده از برنامه SwiftKey شدند و این مشکل دریافت پیشنهاد‌های تایپی سایر کاربران به‌جای پیشنهاد‌های خود بود. این گزارش باعث شد...