غیرفعال شدن سرویس ابری SwiftKey

SwiftKey سرویس ابری خود را به علت نشت اطلاعات کاربران، متوقف کرد

هفته گذشته کاربران اندروید متوجه یک مشکل در استفاده از برنامه SwiftKey شدند و این مشکل دریافت پیشنهاد‌های تایپی سایر کاربران به‌جای پیشنهاد‌های خود بود. این گزارش باعث شد...