بدون حرکت سریع چشم

مغز انسان

دانشمندان کشف کرده اند که چگونه مغز انسان را بیدار میکند؟

محققین بر این باورند که آنها بخشی از مغز انسان را که موجب به پایان رساندن "non-rapid eye movement" یا "بدون حرکت سریع چشم" می‌شود را کشف کرده اند...