برنامه تغییر چهره برای اندروید

برنامه تغییر چهره Face Swap Live بالاخره برای اندروید منتشر شد

اپلیکیشن تغییر چهره Face Swap Live به اندروید آمد

پس از اسنپ‌چت که ویژگی لنزها با قابلیت "آرایش زنده" (ویژگی که در آن به صورت زنده و همزمان تصویر گرفته شده به وسیله دوربین آرایش می‌شود) را به...