بروزرسانی جدید گوگل درایو و سهولت در اشتراک گذاری

اعلان گوگل درایو

بروزرسانی جدید گوگل درایو و سهولت در اشتراک گذاری

گوگل همواره به دنبال راه کارهایی جهت سهولت در اشتراک گذاری فایل ها در گوگل درایو بوده است تا بتواند به طبع کاربران بیشتری نیز جذب کند. برای نخستین بار...