بهره کشی از کارگران

خط تولید اپل د رچین

اپل و اچ پی در صدر شرکت های ضد بهره وری از کارگران

منبع خبری KnowTheChain عنوان کرد که کارگران مهاجری که در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فعالیت می‌کنند، بیشتر در معرض کار اجباری هستند.  سازمان بین المللی کار تخمین زده‌...