بیشترین کلمات جستجو شده

بیشترین کلمات جستجو شده

بیشترین کلمات جستجو شده حوزه تکنولوژی جستجوگر گوگل در سال 2015

گوگل نیز همانند بسیاری از کمپانی‌های دیگر در پایان هر سال با ارائه لیست‌هایی ویژگی‌های آن سال را بیان می‌کند. اما بیشترین کلمه‌ای که از گوگل به ذهن میرسد...