تاریخ انتشار mirrors edge

نرم افزار ویژه بازی Mirror’s Edge Catalyst منتشر شد

نرم افزار ویژه بازی Mirror’s Edge Catalyst منتشر شد

بازی Mirror’s Edge Catalyst دومین نسخه از سری Mirror’s Edge است و نسبت به نسخه اولیه، تکامل و بهبودهای بسیاری را به خود دیده تا یکی از مورد انتظار ترین بازی های...