تاریخ معرفی EOS M5

کانن عضو جدید خانواده EOS M را در پایان سال 2016 رونمایی خواهد کرد

کانن عضو جدید خانواده EOS M را در پایان سال 2016 رونمایی خواهد کرد

آخرین دوربین بدون آینه کانن، EOS M3 در سال 2015 معرفی شد، اما حال که در سال 2016 هستیم ممکن است شاهد یک دوربین بدون آینه جدید از این...