تحویل کالای گوگل با استفاده از پهباد

پهباد تحویل کالای گوگل

سرویس تحویل کالای گوگل با استفاده از پهپادها از سال ۲۰۱۷ آغاز می شود

کمپانی گوگل اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۷ و بر منبای پروژه ای با نام “ Project Wing ” سرویس تحویل کالای پهپادی را آغاز خواهد کرد.این کمپانی با...